İnşaat All Risk (Tüm Riskler) Sigortası

Uzun yıllar süren ve büyük emeklerle hayata geçirilen geleceğin yapıları ve yaşam alanlarının, inşaat sürecinde birçok risk ile karşı karşıya kalınmaktadır. Siz bu risklere karşı önleminizi almak için ne yapmak gerekir. İnşaat tüm riskler sigortası nedir ve hangi zararları kapsar?

İnşaat Sigortası Nedir?

İnşaat Sigortası, ödenen prim karşılığında inşaatın belirli risklere karşı sigorta şirketi tarafından güvenceye alındığı sözleşme türüdür. Poliçe; inşaatın önceden bilinmeyen ve poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan sebeplerle zarara uğramasını kapsar. 

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, toprak kayması, seylap vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşıda inşaatınızı güvence altına almanız gerekmektedir.

İnşaat All Risks (Tüm Riskler) Sigortası Nedir?

Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunmakta olan İnşaat All Risks (Tüm Riskler)  Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.

İnşaat tüm riskler sigortası, bina, yol, köprü, fabrika, hastane, baraj vb. inşaat faliyetlerinizi yangın, yıldırım, infilak, deprem, hırsızlık, sel su baskını, grev lokavt ve halk hareketleri, terör olayları, yer kayması, taşıt çarpması vb. birçok riske koruyan sigorta poliçesidir.

İnşaat All Risk Sigortası yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut, otel, işyeri vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal-mülkün kaybını veya hasarını tazmine eden sigorta anlaşmasıdır. inşaat all risk sigortası yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir.

İnşaat All Risk Sigortası poliçelerine ayrıca 3. şahısların mallarına ve canlarına verilebilecek zararlar ile işçilerinizin başına gelebilecek iş kazaları için de ilave teminatlar eklenebilir.

İnşaat tüm riskler sigortası poliçelerinde hasarınızın giderilmesi için inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebeplerin de inşaat all risk sigortası poliçenizin teminatları arasında yer alıyor olması gereklidir.

İnşaat All Risks (Tüm Riskler) Sigortası Bedeli Nasıl Hesaplanır?

İnşaat konusu malzeme ve işlerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) değeri ile ayrıca teminat verilmişse inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve inşaata yardımcı yapıların cari piyasa değeri oluşturur. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. inşaat all risk sigortası hesaplama. inşaat all risk sigortalarında istenirse ek prim karşılığında, enkaz kaldırma, 3. şahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakım devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine karşıda teminat alınabilir. Maddelere göre sıralamak gerekirse;

İnşaat All Risk Tüm riskler) Sigortası Güvence Kapsamı Nelerdir?

- Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,

- Sel ve su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına,

- Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi,

- Hırsızlık,

Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar,

İsteğe Bağlı Seçilebilecek Teminatlar : 

- Enkaz kaldırma

- İnşaat makineleri

- Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk

- İşveren Sorumluluk

- Ferdi Kaza

- Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm

- Bakım devresi,

İnşaatta sigortalanan yapı elemanlarının sayısal ve/veya boyutları itibariyle metre, metrekare veya metreküp gibi tanımlamaları poliçede bulunmalıdır.

İnşaat faaliyetlerinize (Şantiyelerinize) yaptıracağınız İnşaat All Risks Sigortası talepleriniz için, PLATINUM Sigorta uzmanlarına danışabilirsiniz.

© Copyright 2022 by isimkayit.com İsim Kayıt Veri Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.