Mali Sorumluluk Sigortaları

Geçmişten günümüze insanlar yaşamları boyunca canlarını ve mallarını tehdit eden farklı tehlikelere maruz kalmaktadır. Bu tehlikelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya ne zaman, ne şekilde meydana geleceği belli olmamakla birlikte tehlikenin gerçekleşmesi halinde insanların ekonomik ihtiyaç içine düşmekte oldukları kesindir.

Mali sorumluluk sigortaları içeriklerine göre farklı türleri bulunmaktadır.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası : Sigorta sahiplerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılabilen İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, kasko poliçelerine ek olarak yaptırabileceğiniz İMM sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası’nın sınırlarını aşan durumlarda meydana gelebilecek hasarların poliçede belirtilmiş durumlara kadar olan teminatını karşılar. Maddi ve fiziksel zararlar trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda İMM tarafından karşılanır. Sigortalı kişi aynı zamanda haklı taleplere karşı korunurken yersiz ve aşırı taleplere karşı da korunur.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası : Bu sigorta, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder .

Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de poliçede yazılı meblağ dahilinde ödenir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası : Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlar sonucu oluşacak hukuki sorumluluğunu, poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder.

Sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen yerdeki işletme faaliyetleri ve bununla bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde,

- Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması

- Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi

nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede yazılı özel şartlar ve Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

Ürün Mali Sorumluluk Sigortası : Sigortalı tarafından veya Sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü şahısların vefatı, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle Sigortalı’nın hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Ürün Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümleri çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamına alınır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası : Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasında yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucuna üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.

Mali Sorumluluk Sigortasından Nasıl Yararlanılır?

Mali sorumluluk sigortası türlerinden yararlanabilmeniz için, sigorta acentesine başvurmanız ve size sunulan poliçe seçenekleri arasından tercihte bulunmanız yeterlidir. Acentenizin düzenlediği poliçeyi imzalayarak ve anlaşılan ödeme planına sadık kalarak sigortadan faydalanabilirsiniz. Mali sorumluluk sigortasından ödeme almanız için ise, yaptırdığınız sigorta kapsamında değerlendirilebilecek bir olumsuz durum gelişmesi ve bu durum sonucunda yasal sorumluluğunuzun doğması gerekir.

Çalışanlarınızın ya da diğer üçüncü şahısların sizin ihmalinizden doğan kazalar sonucu maddi ya da bedensel zarar gördüğünün tespit edilmesi durumunda sigortanız devreye girer ve poliçenizde belirlenen üst sınırdan ödeme yapılır. Sorumluluk sigortaları, poliçe içinde belirtilmesi durumunda sigortalılara hukuki destek, tıbbi destek, hasta nakil işlemi, araç çekme gibi ek hizmetler de sunabilir.

Size uygun mali sorumluluk sigorta poliçeleri hakkında PLATINUM Sigorta uzmanlarından bilgi edinebilir,  tercih ettiğiniz mali sorumluluk sigortası için teklif alabilirsiniz.
© Copyright 2022 by isimkayit.com İsim Kayıt Veri Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.