Mühendislik Sigortaları

Sigorta sektörünün gelişip büyüdükten sonra pek çok alana nüfuz etmiş ve tüm insanlığı güvence altına almak için iş hayatının neredeyse tüm alanlarına yayılmıştır. Günümüzün en gözde iş kollarından birisi olan mühendislik için de pek çok özel sigorta geliştirilmiştir. 

Mühendislik Sigortası Nedir?

Mühendislik projeleri bağlamında gelişen riskleri bünyesinde taşıyan, bu poliçelere göre özelleştirilmiş maddeler eklenebiliyor ve sınırsız bir şekilde kişiselleştirilebiliyor. 

Mühendislik Sigortası Türleri Nelerdir?

Mühendislik sigortaları, tüm iş kollarını kapsama alacak şekilde kendi içerisinde birkaç yan dala ayrılıyor. Bunları mühendislik türlerine bağlı olarak geliştirilen özel poliçeler olarak değerlendirebiliriz. Her birinde ayrı şartlar ve ayrı teminatlar bulunurken, kişiler bu sigortalardan kendilerine en uygun olanı seçebiliyorlar.

Elektronik Cihaz Sigortası : İş yerinizdeki elektronik cihazlar işletme personelinin hatalı kullanımı, hırsızlık, kısa devre, yüksek voltaj, yangın, yıldırım, fırtına, sel, su baskını, dahili su hasarları gibi birçok riske karşı güvence altına alınır. Cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası : Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında ya da dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. İşletme kazaları, hatalı tasarım sonucu oluşan hasarlar, kısa devre, su çekiçlemesi, hatalı kullanım gibi başlıca riskler bu sigorta ile güvence altındadır. 

İnşaat All Risks SigortasıProjenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi için inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik hasarlar ile deprem, sel, fırtına, yangın, hırsızlık, şantiye kazaları gibi risklere karşı güvence sunar.

Montaj All Risks Sigortası : Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik hasarların yanı sıra; doğal afetler, yangın, hırsızlık gibi birçok riske karşı kapsamlı güvenceyi tek bir poliçede sunar. 

Mühendislik sigortalarının özelleştirilme ve kişiselleştirilme konusunda da büyük bir esneklik sağladığını sizlere belirtmek istiyoruz. Özellikle sektörle ilgili olan konularda koyacağınız sınırsız ekstra maddeler, teminat sınırları, şart esnetmeleri ve daha pek çok güvence mühendislik sigortası türlerinde sizi bekliyor. Haydi geleceğinizi, çalışanlarınızı, projenizi ve sermayenizi güvence altına almak için sizler de PLATINUM Sigorta'nın mühendislik sigortalarını tercih edin! 

© Copyright 2022 by isimkayit.com İsim Kayıt Veri Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.