Nakliyat Sigortası

Sigorta sözleşmeleri sayesinde tercih edilen poliçe kapsamında yer alan risklere karşı güvence sağlanmaktadır. Bireysel manada sağlık, eğitim ya da hayat sigortası gibi birçok alanda kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Aynı zamanda ticari işletmeler de bu güvenceden faydalanmak için kendilerine uygun olan sigorta türünü tercih etmektedir. Bu sigorta türlerinden biri de nakliyat sigortasıdır. Mal taşıma esnasında oluşabilecek her türlü duruma karşı koruma sağlayan nakliyat sigortası, firmaların olası riskler karşısında zarar etmesini engellemektedir.


Nakliyat Sigortası Nedir?
Nakliyat sigortası söz konusu yükün bir yerden başka bir yere sevk edilmesi esnasında ortaya çıkabilecek hasar ya da kayıp yaşanması riskine karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü ile ticaret esnasında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı güvence sağlanmakla beraber özellikle deniz ticaretinde sıklıkla tercih edilmektedir. 

Nakliyat Sigortası Ne İşe Yarar?
Nakliyat sigortası ile sadece nakliyat firmaları değil, taşımacılıktan faydalan müşteriler de korunmuş olur. Yaşanabilecek her türlü kazaya karşı taşınan malların garanti altına alınmasını sağlayan nakliyat sigortası, zorunlu bir sigorta türü olmasa da yaptırılması birçok avantajı da beraberinde getirir. Nakliye hizmeti alan herkesin faydalanabileceği nakliyat sigortası, kayıp ya da hasar durumunda mallarınızın güvence altında olmasına yardım eder.

Nakliyat Sigortası Türleri Nelerdir?
Nakliyat sigortası söz konusu olduğunda 5 ana grup olarak ayrıştırmak mümkündür. Nakliyat sigortası türleri şu şekildedir: 

Emtia Nakliyat Sigortaları: Tarihte ilk olarak Londra ve Lloyd’s’ta uygulanan Emtia nakliyat sigortası oldukça detaylı, uygulama esnasında titizlik uygulanması gereken ve uzmanlık gerektiren bir sigorta çeşididir. 
Emtia nakliyat sigortasının tam ziya teminatı, dar teminat ve geniş teminat olmak üzere 3 farklı alt türü bulunur. Tam ziya teminatı sigortasında nakliyatı gerçekleştiren aracın ve içerisinde bulunan tüm ürünlerin sigorta kapsamına girmesi söz konusudur. Dar teminatlı emtia nakliyat sigortasında ise nakliye aracının kaza yapması halinde taşıması gerçekleştirilen emtiada oluşan tüm zararın karşılanması söz konusudur. Geniş teminat sigortasında ise sözleşme üzerinde belirtilen istisnalar dışındaki tüm zararlar karşılanmaktadır.

Sorumluluk Sigortaları: Nakliyat sigortaları arasında yer alan ve ikinci grup sigorta türü olan sorumluluk sigortaları, yurt içi ya da yurt dışı karayollarında emtia taşımacılığı yapan firmaların yanı sıra tersane sahiplerinin, marina sahiplerinin ve liman işletmecilerinin tercih edebileceği sigorta türüdür. Yurt içinde karayolları ile taşımacılık yapan firmalar sorumluluk sigortalarının alt kolu olan ve T.M.M olarak bilinen Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasından faydalanır. Ülkeler ya da kıtalar arası taşımacılık yapacak olan firmalar ise C.M.R olarak bilinen diğer sigorta türünden faydalanır.

Navlun Sigortası: Taşınan eşyaların navlun sigortası kapsamında sigortasının yapılması halinde, eşyaların tüm zararının karşılanması için taşıma şirketinin bir ihmal ya da hatası olması gereklidir. Taşıma sırasında eşyalara zarar getiren durumda taşıma şirketinin hatalı olduğu anlaşılırsa, bu sigorta kapsamında eşyaların tüm zararları karşılanmaktadır. Sigorta kapsamında yapılan anlaşmaya göre eşyaların zararı direkt olarak nakliye şirketi tarafından firmaya ödenebilir ya da nakliye firmasından çeşitli hizmet teklifleri olarak karşılanabilir.

Kıymet Nakliyatı Sigortası: Genel olarak değerli kağıt, mücevher ya da para transferinde kullanılan sigorta türüdür. Eşyaların taşınması sırasında sorumluluk taşıyıcı nakliyat firmasına veya sorumlu kişiye devredilmektedir. Bunun ardından kıymetli eşyaların firmadan alınıp varış noktasına teslim edilmesine kadar geçen sürede eşyaların başına gelecek tüm hasar ya da kayıplar nakliyat firmasının sorumluluğundadır ve kıymet nakliyatı sigortası kapsamında değerlendirilir. Bu sigorta türüne silahlı soygun ya da gasp gibi durumlar da dahildir. Oluşan herhangi bir kaza ya da kayıp durumunda eşya bedelleri kıymetlerin nominal değeri üzerinden hesaplanır.

Tekne ve Yat Sigortası: Özel amaçlı kullanılan yat ya da teknelerin transferi, denizde kullanımı ya da karada bağlama yerinde başına gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı yapılan sigorta türüdür. Bu sigorta türünde tekne ve yatların doğal afetler ya da çeşitli kazalara karşı koruması sağlanırken, sigorta şirketinden onay alınmadan yapılan tadilat ya da işlemler, teknenin sigorta kapsamından çıkmasına neden olacağı için yapılan anlaşmanın tüm şartları detaylı şekilde incelenmelidir.

Nakliyat Sigortası Genel Şartları Nelerdir?
Nakliyat sigortası genel şartları, Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirtilen şartlar kapsamında oluşturulmaktadır. Çeşitli sigorta firmaları tarafından oluşturulan diğer tüm sigortalar da bu genel şartlar çerçevesinde oluşturulmaktadır. Emtia nakliyat sigortası genel şartları ise şu şekilde verilmektedir;

- Sigorta kapsamındaki tüm ürünlerin fırtına, gemi batması ya da karaya vurması gibi durumlara karşı sigortalanmasını sağlar. Bununla birlikte gemide çıkan yangın ya da eşyaların aktarımı sırasında oluşan kaza gibi durumlarda da ürünler sigorta kapsamında değerlendirilir.
- Alıkoyma ya da iğtinam gibi durumlara karşı eşyaların sigorta kapsamında değerlendirilir. Ancak savaş ya da iç harp gibi durumlarda sigorta kapsamları değişiklik göstermektedir.
Grev ya da çeşitli halk hareketi ve işçi kargaşalarından oluşan eşya zedelenmeleri ya da kaybolmaları sigorta kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle sigorta şartları anlaşma yapılmadan önce dikkatli şekilde incelenmelidir.
- Eşyaların depolanması sırasında yağmur suyu, paslanma, ambar içerisindeki nem ve bunlar nedeni ile oluşan sorunlar sigorta kapsamında değerlendirilmez.
- Eşya transferinde kaçakçılık ya da yasak eşyaların transferinin yapılması eşyaların sigorta kapsamından çıkmasına neden olur.
- Eşyaların transferi sırasında paketleme hataları yüzünden dağılması ya da saçılması gibi durumlar, eşyanın sigorta kapsamından çıkmasına neden olur.
- Barut, kibrit, ham petrol ve benzeri kimya maddelerin taşınması sırasında her ne kadar yaşanan kaza durumu sigorta kapsamında değerlendirilse de bu ürünlerin taşınması sırasında oluşan kazalar sigorta kapsamında değerlendirilmez.

Siz de şirketiniz için en doğru, güvenli ve ideal taşımacılık hizmetinden faydalanmak için müşteri odaklı ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla fark yaratan PLATINUM Sigorta avantajlarından yararlanabilirsin!

© Copyright 2022 by isimkayit.com İsim Kayıt Veri Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.