Trafik Sigortası

Hem şehir içi hem de şehirler arası mesafelerin daha konforlu bir şekilde kat edilebilmesini mümkün kılan araçlar, sundukları çeşitli imkanların yanında kimi zaman da hiç istenmeyen olayların yaşanmasında rol oynayabilirler. Bu gibi durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni zararlar noktasında teminat sağlayan trafik sigortasının yaptırılması, kanuni açıdan da son derece önemlidir.

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan araç sahiplerinin yaptırması gereken bir Sigorta çeşididir. Zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sahipleri, kusurlu oldukları trafik kazalarında meydana gelebilecek maddi sorumluluklardan kurtulur. Aynı zamanda karşı tarafın aracında ortaya çıkan maddi hasarlar da sigorta tarafından karşılanır.

 Karşı araçta bulunan sürücü ve yolcularda oluşan bedensel zararlar da trafik sigortasının teminatı kapsamında yer alır. Kaza sonucunda ölüm ve hastane masrafları gibi ciddi durumlar ortaya çıktığı zaman kusurlu olan şoförün ödemekle yükümlü olduğu ciddi maddi tazminatlar da zorunlu trafik sigortası teminatları arasında yer alır.

Trafik Sigortası Neden Zorunludur?

Trafik sigortası ürününde zorunluluk, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndan kaynaklanır. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası olarak nitelendirilir ve yıllık olarak düzenlenir. Bu zorunluluk sayesinde trafikteki işleyiş ve trafik kazası riskinin yol açacağı hasarlar güvence altına alınır.

Trafik Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

Kanunen bir zorunluluk olan trafik sigortası, araç sahiplerinin bir kısmının detaylarına vakıf olmaması dolayısıyla “Neden Trafik Sigortası Yaptırmalıyız?” şeklinde bir yaklaşımla karşılanabilir. Bu bağlamda zorunlu trafik sigortasının içeriğinden bahsedilmesinde büyük fayda vardır. Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yasal olarak yaptırılması gereken ve karşılaşılabilecek hasar anında karşı tarafta meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararları güvence altına almak amacıyla yapılan bir sigortadır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre taşıt sahibi olan bireyin, hukuki sorumluluğunu sigorta limitleri nispetinde karşılayan zorunlu trafik sigortasını araç sahibi olan herkes yaptırmakla mükelleftir. Trafik sigortası yaptırmanın faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

- Kaza sonrasında ortaya çıkan teminat dahilindeki maddi hasarlar sigorta tarafından karşılanır. 

- Kaza sonrasında oluşan teminat dahilindeki bedeni sakatlıklar sigorta tarafından karşılanır.

- Üçüncü şahıslarda oluşabilecek hasarları güvence altına alır.

- Kazada suçlu olan taraf olsanız bile hasar masrafları sigorta tarafından karşılanır.

- Kişi başı vefat durumu sigorta ile teminat altındadır.

- Kaza başı vefat durumu sigorta ile teminat altındadır.

- Kaza sonrası süreçteki avukatlık giderleri sigorta ile teminat altındadır.

- Zorunlu trafik sigortası ile kazazedelerin tedavi masraflarının tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

- Kaza durumunda yaralananların kaza esnasındaki kusur oranına ve şahısların sağlık sigortasına sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın tıbbi malzeme ve ilaç masrafı karşılanır.

- Herhangi bir sigorta şirketi tarafından kolayca yaptırılabilir.

Zorunlu Trafik Sigortasının Teminatları Nelerdir?

Zorunlu trafik sigortasının teminatları ve limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bütün sigorta şirketlerinde bu teminatlar aynıdır. Fakat fiyat ve ödeme seçenekleri şirketlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

- Kişi başı ölüm ve tedavi giderleri: Hasarın meydana geldiği durumlarda her bir kişi için sunulacak olan vefa ve tedavi giderleri,

- Kaza başı ölüm ve tedavi giderleri: Hasar durumunda kazadaki her kişinin vefat ve tedavi masrafları,

- Kaza başı maddi giderler ve tutarları: Hasar durumunda karşı tarafa ödenecek olan maddi zararların karşılığı,

Sigorta şirketleri ile anlaşma yaparak zorunlu trafik sigortanıza sahip olduktan sonra sigorta şirketinize karşı bilmeniz gereken bazı sorumluluklarınız da bulunur. Ne gibi güvenceleriniz olduğu ve hangi durumlarda güvencelerinizin olmadığını iyi bir şekilde araştırmanız gerekir. Sigorta şirketleri ile sorun yaşamamanız için yasal sorumluluklarınızı bilmelisiniz. Karayolları trafik yasalarına göre trafik kazalarında kişilerin aşağıdaki sorumlulukları vardır;

Eğer aracınız kiralandığı ise aracı kullanan ve kiralayan kişi ile araç sigorta kapsamına girmez. Aracın bedelsiz olarak birisine verilmesi ve o kişi tarafından kaza yapılması durumunda da sigorta şirketiniz size herhangi bir ödeme yapmaz. Yaşanan kazalarda kusurlu kişiler bu tür durumlar çerçevesinde kusurlu oldukları zaman sorumluluklar kendilerine ait olur.

Siz de zorunlu trafik sigortanızı en kısa sürede yaptırarak yolculuklarınızı daha güvenli bir biçimde tamamlayabilirsiniz. Trafik sigortası ne kadar zorunlu da olsa, sigorta sürecinin güvenliğiniz ve sağlığınız için büyük önem arz ettiğini unutmayın.

© Copyright 2022 by isimkayit.com İsim Kayıt Veri Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.