Yabancı Sağlık Sigortası

Ülkemizde ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin de kendilerini güvende hissetmeleri için geniş teminatlar sunan Platinum Sigorta, Yabancı Sağlık Sigortasıyla onların da sağlık hizmeti almasını sağlıyor.

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı sağlık sigortası; Türkiye’de ikamet etmek isteyen 18 - 65 yaş arasındaki yabancı uyruklu kişilerin oturma izinlerini alabilmesi için zorunlu tutulan sağlık sigortasıdır. 9/2014 sayılı İkamet izni taleplerinde yaptırılacak olan özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgeye göre yabancı uyruklu kişilerin kaza ve hastalık durumlarını karşı zorunlu hale getirilmiştir.

Yabancı Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yabancı uyruklu kişilerin, anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamaları, poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılanır. Bu harcamalar, sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortası Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan takip edilebilir.

Yabancı sağlık sigorta poliçesi teminatları kapsamında Sigortalı katılım payına göre;

- Anlaşmalı özel hastanelerde tedavi giderlerini karşılar.

- Hastalık sonrası tanı ve tedavi masrafları,

- Kaza sonrası tanı ve tedavi masrafları,

- Muayene ve ilaç ücretleri.

Yabancı Sağlık Sigortası, 16.06.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsar.

Yabancı Sağlık Sigortası Zorunlu mu?

Türkiye’de ikamet etme kararı alan ve 1 yıldan uzun süre Türkiye’de yaşayacak olan yabancı uyruklu kişiler için yabancı sağlık sigortası zorunludur. Çifte vatandaşlık gibi durumlarda ise Türk vatandaşlığı bulunuyorsa bu şart aranmaz. 

Yabancı uyrukluların ikamet tezkeresi ve oturma izni başvurularının onaylanabilmesi için Yabancı Sağlık Sigortalarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca çalışma izni ve Türkiye’ye okumak için gelen yabancılarda bu sigortayı yaptırmakla yükümlüdür. Öğrenciler Türkiye’de yaşadığı ve okuduğu her sene sigortayı yeniletmelidir.  1 yıldan kısa süreli seyahatler ve tatil için ülkemizi ziyaret edecekler ise Seyahat Sağlık Sigortası yaptırmalıdırlar.

Yabancı Sağlık Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Yabancı sağlık sigortası iki farklı durumda iptal edilebilir. Bunlardan ilki SGK kapsamına dahil olmaktır. Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de ikamet ederken bir yandan da SGK’lı olarak çalışmaya başlarlarsa sigortalarını iptal etme hakkına sahipler. 

İkinci durum ise yabancı uyruklu kişinin oturma izni alması ile gerçekleşir. Oturma izni alan kişi, özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra sigorta şirketine başvuru yapıp yabancı sağlık sigortasını iptal ettirebilir.

Fakat iptal ile ilgili hususlar, yabancı uyruklu kişinin inisiyatifindedir. Dileyen kişiler iptal hakkını kullanabilir, dileyenler ise iki farklı sigortanın güvencesinden yararlanabilir. 

İhtiyacınız olan en iyi ve en uygun poliçe kapsamı ile sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Yabancılara sağlık sigortası fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için PLATINUM SİGORTA'yı 0212 591 07 01 hattından arayabilir yada Online Teklif alabilirsiniz.

© Copyright 2022 by isimkayit.com İsim Kayıt Veri Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.