Yangın Hasarlarından Sonra Yapılması Gerekenler ve Evraklar Nelerdir?

Yangın Hasarlarından Sonra Yapılması Gerekenler ve Evraklar Nelerdir?

Hayatımızda olumsuz pek çok durum ve kaza ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumlardan biri de hiç şüphesiz yangındır. Çünkü yangının neden olduğu can ve mal kayıpları hem maddi hem de manevi zararlar bizleri derinden etkiler. İşte yangın sigortasının önemi bu noktada ortaya çıkar. Böylesi bir riske karşı kendini güvence altına almak ve maddi hasarı karşılamak için yangın sigortası yaptırdınız.. Bir gün böyle bir felaketle karşılaştığınızda neler yapmalıyız.

Yangın Sigortası Nedir?

Özel, ticari, sınai veya diğer amaçlarla kullanılan her türlü bina, içindeki muhteviyat, makine ve demirbaşları, yangın ve doğal afetlerden kaynaklardan fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür. Yangın sigortaları, sigortalı mallarda meydana gelen maddi zararları karşılamaktadır ve Mal Sigortaları içinde ele alınırlar. Mal sigortalarının konusu, değeri para ile ölçülebilen her türlü mal, hak ve alacaklardır ve temel amaç uğranılan gerçek zararın ekonomik karşılanması olduğu için bu sigortalar Zarar (Tazminat) Sigortaları niteliğindedir. Oysa herhangi bir işyerinin yangın sonucu hasar görmesi halinde karşılaşılacak kayıp sadece maddi zararla sınırlı değildir. İşletmenin yangın nedeniyle faaliyetine ara vermesi veya durdurması çok daha büyük kayıpların oluşmasına ve kar kaybına sebep olmaktadır. 

Klasik bir yangın poliçesinin maddi zararları karşılamasının yanı sıra, işletmenin uğrayabileceği kar kayıplarını ve uğranılabilecek ek masrafları karşılamak üzere; işyerleri için, yangın sigortasının bir uzantısı olarak kabul edilen kar kaybı riski de “Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları” çerçevesinde teminat altına alınabilmektedir. Yine mala bağlı haklardan olmak üzere yangın ve infilak nedeniyle ortaya çıkan kira kayıpları ile komşulara, mal sahiplerine ve kiracılara karşı sorumluluklar da yangın sigortalarına konu teşkil etmektedir. 

Ana yangın teminatına ek olarak verilen risklerin gerçekleşme frekansı düşük olmakla birlikte meydana gelen hasarların şiddeti ve parasal boyutları çok yüksek olabilmektedir. Hasarın boyutunu etkileyen en önemli etkenlerden birisi de coğrafi koşullar ve iklimsel değişimlerdir.  Çarpık kentleşme, hatalı yapılaşma riskin gerçekleşme ihtimalini yükseltmektedir.  

Ülkemizin önemli bir kısmının deprem kuşağı üzerinde olması nedeniyle karşılaşılan can ve mal kayıpları, diğer taraftan iklim değişikliği sonucu aşırı yağışlar nedeniyle karşılaşılan sel hasarları Doğal Afet Sigortalarının önemini ortaya koymuştur. 

Yangın Hasarlarından Sonra Yapılması Gerekenler ve Evraklar Nelerdir?

Yangın teminatlarından yararlanabilmek için yangın gerçekleştikten sonra sigorta şirketine haber verilmesi gerekir. Böylece sigorta şirketi olay yerine eksper gönderir ve hasar miktarını belirler. Bu süreçte eşyanın yerinin değiştirilmemesi ve eşyalarla etkileşimin en aza indirilmesi hasar tespitinin doğru yapılabilmesi için çok önemlidir. Yangın hasar bildirimi şu şekilde işler: 

- Hasarın gerçekleştiği andan itibaren en geç beş iş gün içinde bildirilmesi

- Bütün belgelerin eksiksiz biçimde hazırlanması ve ekspere teslim edilmesi

- Tahmini hasarın yazılı şekilde teslim edilmesi

- Eşya için yapılmış farklı bir sigorta varsa bildirilmesi gerekir. 

Yangın sonrası sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilmek için ilgili kurula bazı belgeleri teslim etmen gerekir. Hasar bildirimi için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

- Mevcutsa itfaiye raporu

- Mevcutsa resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanak asıları yoksa hasarın meydana geliş şeklini anlatan yazılı beyan

- Mevcutsa onarım faturaları yada teklifler

- Mevcutsa savcılık iddianamesi veya savcılık takipsizlik kararı aslı

- Muhteviyatla ilgili hasarlarda; (örneğin; ticari emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. demirbaşlar ve makineler için; alış faturaları, envanter kayıtları vb.)

- Teknik servis raporu (Elektronik cihaz/Makine onarım ya da değişimi /hasarı söz konusu ise)

- Zararı belirten talep yazısı

- Tapu ve kira sözleşmesi sureti sigortalı mahal İşyeri ise bu belgelere ek olarak vergi levhası kopyası

- Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları,

- İBAN

- İmzalı İbraname(Rüculu Hasarlarda)

- Yüksek tazminat ödemelerinde ;

Ticari ise; 

- Faaliyet belgesi, 

- Ticari Sicil Gazetesi ,

- Vergi levhası, 

- İmza Sirküleri,

- Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

Gerçek Kişilerde; 

- Nüfus Cüzdan kopyası ve İbraname

Platiniumsigorta.com web sitemizi ziyaret ederek veya çağrı merkezimizi arayarak konut ve iş yeri yangın sigortası hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi alabilirsiniz.


© Copyright 2022 by isimkayit.com İsim Kayıt Veri Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.